Privacy Policy

Zodra u zich als klant aanmeldt op onze website, stelt u Webwinkelpapier.nl in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij Webwinkelpapier.nl. Deze gegevens betreffen uw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres. Webwinkelpapier.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
 
Doeleinden van gegevensverwerking
Webwinkelpapier.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Webwinkelpapier.nl met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeldt als klant op onze website. Indien u ons toestemming geeft om onze digitale nieuwsbrief naar u te versturen, ontvangt u van ons periodiek productaanbevelingen m.b.t. gelijksoortige producten. Indien gewenst, kun u zichzelf hiervoor uitschrijven, door onderin een digitale nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken.
 
Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Webwinkelpapier.nl onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Webwinkelpapier.nl;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
 
Clickgedrag
Webwinkelpapier.nl verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 
Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen Webwinkelpapier.nl steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.
 
Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website Webwinkelpapier.nl zijn verbonden. Webwinkelpapier.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.
 
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: +31 (0) 316 700285 of per e-mail op klantenservice@webwinkelpapier.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.
 
Rechten
U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.
 
Vragen
Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: +31 (0) 316 700285
 
Wijzigingen
Dit privacy statement kan door Webwinkelpapier.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van “Webwinkelpapier.nl” kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens
v ingeschreven in de kamer van koophandel als handelsnaam van P&R Consultancy B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Webwinkelpapier over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met Webwinkelpapier. via klantenservice@webwinkelpapier.nl. Webwinkelpapier zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

© 2012 - 2023 Webwinkelpapier.nl is onderdeel van P&R Consultancy BV